Cuie, scoabe, tinte

Cuie cu cap conic tip A1 pentru constructii
Ф 3 L 50, L 60, L 70, L 80
Ф 3,5 L 80
Ф 4 L 100, L 120
Ф 5,5 L 150
Ф 6 L 180, L 200
Ф 7 L 220
Cuie cu cap plat tip C pentru tabla
Ф 3 L 30
Cuie cu cap conic tip A1 pentru dranita
Ф 1,8 L 50, L 60
Ф 2,2 L 60, L 70
Ф 2,5 L 50, L 60
Cuie scoabe mari
Cuie scoabe mici
Cuie tinte mari
Ф 1,8 L 30, L 40
Cuie tinte mici
Ф 1,8 L 20
Ф 1,6 L 20
Cuie